2023-05-29

Hyrorna för 2023 är klara

Nu har Gnestahem AB och Hyresgästföreningen lyckats komma fram till en överenskommelse i årets hyresförhandling. På våra särskilda boenden höjer vi hyran med 4,56 procent retroaktivt från den 1 april 2023.

På din nästa faktura som avser majmånad är den nya hyran plus den retroaktiva hyran från den 1 april pålagd.

Har du några frågor om hur din omvårdnadsavgift påverkas är du välkommen att kontakta Lindha Stenlund, avgiftshandläggare i Gnesta kommun, på nummer 0158-275 308.

Nyhet 2023-05-29: Varje år justerar vi hyrorna på våra äldreboenden och för dig som har bostad med särskild service. Det gör vi utifrån den procentsats som Gnestahem förhandlar fram med Hyresgästföreningen. I år strandade förhandlingarna vilket gjorde att de nya hyrorna för 2023 inte blev klara förrän nu.

Förhandlingar om nya hyran

Förhandlingarna mellan Gnestahem och Hyresgästföreningen började redan i februari, men parterna stod då väldigt långt ifrån varandra. Gnestahem ville att hyrorna skulle höjas med 8,33 procent medan Hyresgästföreningens motbud var 1,44 procent.

Efter fortsatta förhandlingar med hjälp av medlare från Sveriges Allmännytta beslutade till slut Hyresmarknadskommitténs arbetsgrupp den 12 maj om en generell hyresökning på 4.3 procent och som retroaktivt ska gälla från och med den 1 april.

Den 23 maj träffades Gnestahem och Hyresgästföreningen igen för att slutligen landa i en överenskommelse om hyresnivåerna.

Hyreshöjning från och med den 1 april 2023

  • Hyran för lägenheter med varmhyra höjs med 4,56 procent
  • Hyran för lägenheter med kallhyra höjs med 3,88 procent
  • Hyran för lägenheter med individuell mätning och debitering av vatten höjs med 4,05 procent
  • Hyran för lägenheter med presumtionshyra höjs med 2,48 procent

Har du frågor?

Har du frågor om hur din omvårdnadsavgift påverkas av den nya hyran är du välkommen att kontakta Lindha Stenlund, avgiftshandläggare i Gnesta kommun, på nummer 0158-275 308.