2023-03-24

Kommunens trygghetslarm fungerar igen

Nu fungerar trygghetslarmen för de enskilda inom hemtjänst och ordinärt boende igen.

Trygghetslarmen fungerar igen efter att ha legat nere under gårdagen. Skulle du som anhöriga uppleva några problem eller är orolig för din närstående kan du kontakta den enskildes hemtjänst eller boende.

Nyhet 2023-03-23: Just nu fungerar inte kommunens trygghetslarm för vårdtagare i ordinärt boende. Problem beror på en nationell störning. Felet är lokaliserat och kräver en omstart av det aktuella systemet.

Enligt information från systemansvariga kan det ta flera timmar innan felet är åtgärdat.

Hemtjänsten har uppdraget att ringa runt till dem som har trygghetslarm och extra tillsyn kommer utföras för dem med stort omvårdnadsbehov.

Har du frågor är du välkommen att kontakta din hemtjänst.