2023-05-24
Ingrid Jerneborg Glimne, socialnämndens ordförande, höll tal och knöt upp bandet.

Ingrid Jerneborg Glimne, socialnämndens ordförande, höll tal och knöt upp bandet.

KTC är invigt

Idag invigdes kommunens första KTC – Kliniskt träningscentrum. En plats där vård- och omsorgspersonal från och med nu kommer att kunna träna på olika moment inför framtida patientmöten.

Det var en stor uppslutning när KTC idag invigdes under eftermiddagen. Ingrid Jerneborg Glimne, socialnämndens ordförande, höll först tal för att därefter knyta upp invigningsbandet. Efter det visades den nya och fina lokalen på Åsbacka i Gnesta upp.

– Det här är fantastiskt bra för utvecklingen inom hälsa- och sjukvård i Gnesta kommun, och hur medarbetarna handgripligen kan använda sig av lokalen, sa Ingrid i sitt tal.

Även Annalisa Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Gnesta kommun tillika den som tagit initiativet till kommunens första KTC, glädjs åt öppnandet.

 – KTC är en kvalitetssäkring för våra verksamheter och bidrar till ökad patientsäkerhet genom kontinuerlig träning.

Ökad patientsäkerhet

Syftet med KTC är att ge vård- och omsorgspersonal möjlighet att träna på olika kliniska färdigheter och moment. Bland annat kommer personalen att kunna träna på:

  • kontroll av blodtryck och puls
  • kompressionslindning
  • förflyttningsteknik (till exempel hur man flyttar en patient från säng till rullstol)
  • delegering av läkemedel.

En del av Nära vård

KTC är en del i den nationella omställningen till Nära vård, som handlar om att skapa en personcentrerad nära vård som utgår från dig och dina behov. I Sörmland är den övergripande målbilden att skapa en god hälsa, vård och omsorg där KTC är en viktig del, genom att våra medarbetare praktiskt kan öva på olika moment och på så vis få en ökad trygghet i sin kunskap och kompetens.

Läs mer på vår webbsida om Nära vård och vad vi gör i Gnesta kommun.