2023-03-16

Lyckad föräldrakväll om alkohol, droger och narkotika

Igår, onsdag 15 mars, arrangerades föräldrakvällen om alkohol, droger och narkotika på Elektron. Det blev ett välbesökt arrangemang där temat för kvällen var hur viktigt det är att ha en dialog med sina barn och samverka som föräldrar.

Cirka 80 vårdnadshavare kom till gårdagens föräldrakväll om alkohol, droger och narkotika. Syftet med kvällen var att öka kunskapen om ämnet, men också stärka föräldrarna i deras roll och hur vi kan samverka kring våra barn och unga för att minska bruket av droger, alkohol och tobak.

Olika föreläsningar

Under kvällen hade flera olika föreläsare bjudits in. En av dem var Martin, områdespolis i Gnesta kommun, som bland annat informerade föräldrarna om vilka droger som finns och inkörsporten till droger.

– Ju längre tid ungdomarna håller sig borta från alkohol och tobak, desto större är oddsen att de inte provar droger. Det är viktigt att föräldrar och samhälle hjälps åt för att det ska bli så bra som möjligt för våra unga.

Astrid Thörner, familjestödjare, och Elin Agnsjö, barn- och ungdomssamordnare i Gnesta kommun, presenterade insatser som kommunen erbjuder.

– Vi har flera insatser som vi kan erbjuda till barn, unga och vuxna. Vi har också en råd- och stödmottaning dit invånarna kan vända sig kostnadsfritt för stöd och hjälp i olika frågor, säger Elin och Astrid.

Representanter från Elevhälsan var också på plats för att prata om skolans roll, vad de gör och vilket stöd de kan erbjuda till barn och ungdomar. Även Gnesta vårdcentral var där för att informera föräldrar om drogtest och hur de fungerar om man misstänker att ens ungdom nyttjar droger, och vill kolla det.

Givande gruppdiskussioner

Kvällen avslutades med gruppdiskussioner där vårdnadshavare fick en möjlighet att ventilera vilka tankar och frågor som föreläsningarna väckte, hur de tycker det är att prata med sina unga om detta ämne och vad de kan göra för att stärka sina barn att säga nej till droger, alkohol och tobak.

Återkommande evenemang

På det stora hela var det en mycket lyckad kväll, där förhoppningen är att föräldrakvällen ska bli ett återkommande evenemang för att belysa ämnet kring ungdomar och alkohol, tobak och narkotika. Stort tack till er som deltog.

Var du inte med på kvällen?

Du som inte kunde närvara på föräldrakvällen och vill ha en sammanfattning om kvällen med viktiga länkar är välkommen att höra av dig till Johanna Engström, folkhälsosamordnare i Gnesta kommun, på: johanna.engstrom@gnesta.se