2023-01-23

Nära vård fokuserar på individen

I hela Sverige pågår omställningen till Nära vård. Men vad menas egentligen med ”Nära vård”? Och hur påverkar det mig som medborgare?

Ny teknik, nya mediciner och nya behandlingsmetoder har gjort att vi idag lever längre och mår bättre. Det är stora framsteg, men det ställer helt nya krav på hälso- och sjukvården. Idag är vården utformad för att främst ta hand om akuta tillstånd, med det vi behöver är en mer förebyggande vård som utgår från individens behov. Därför görs just nu omställningen till Nära vård i landets alla kommuner och regioner.

– Nära vård är en långsiktig omställning av hälso- och sjukvården med individen i fokus, där du som invånare är delaktig i beslut om din vård och omsorg. Istället för att fråga ”vad är fel på dig?”, ska vi som personal ställa frågan ”vad är viktigt för dig?”, säger Annalisa Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska tillika processledare för Nära vård i Gnesta kommun.

Vad innebär Nära vård för mig som medborgare?

Du ska uppleva att vården är lätt att hitta och komma i kontakt med. Vård som behövs ofta ska vara nära, medan vård som behövs mer sällan kan vara längre bort. Du ska bli mer delaktig i din vård och dina behandlingar, och det ska bli möjligt att i högre grad använda digitala tjänster, om du önskar det.

Vad gör Gnesta kommun?

Redan idag arbetar Gnesta kommun med Nära vård. Nyligen införde vi bland annat ett nytt arbetssätt för vår vård- och omsorgspersonal som utgår mer från individens behov. Vi har också ökat samarbetet med regionen och inom kort kommer vi starta upp projektet Håll kontakten, där syftet är att bryta ensamheten hos seniorer som har stöd av hemtjänst.

Webbsida om Nära vård

För att underlätta för dig som är medborgare i Gnesta kommun har vi skapat en webbsida om Nära vård. Där kan du läsa om vad Nära vård är, varför omställningen behövs, vilken målbild vi har i Sörmland och vad Nära vård innebär för dig som medborgare. På samma sida kommer vi också löpande ha reportage om Nära vård i våra verksamheter. All information hittar du på: gnesta.se/naravard.

Logga för Nära vård i Sörmland