2023-04-24

Nu startar Patientsäkerhetsveckan

Den 24-30 april pågår Patientsäkerhetsveckan i Sörmlands alla kommuner. En vecka som är till för att uppmärksamma och belysa vikten av patientsäkerhet och att den är ett gemensamt ansvar.

– Dessutom vill vi lyfta hur viktiga våra medarbetare inom vård och omsorg är i detta arbete och vilket ansvar de har för patientsäkerheten. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Annalisa Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Gnesta kommun.

I Gnesta kommun har vi olika aktiviteter under veckan. Bland annat en tipspromenad och olika föreläsningar om vårdhygien och patientsäkerhet.

Vad är patientsäkerhet?

Patientsäkerhet handlar om att förhindra att patienter drabbas av undvikbara skador i samband med vård och behandling.

 – Patientsäkerhet innefattar även ett gott bemötande och att de åtgärder som patienten får håller hög kvalitet, säger Ingrid Jerneborg Glimne, socialnämndens ordförande.

I Gnesta kommun arbetar vi kontinuerligt med att se till att det finns system och rutiner för att fel inte ska begås som leder till att patienter utsätts för skador.

Om Patientsäkerhetsveckan

Patientsäkerhetsveckan är ett initiativ av länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabiliteringen. Det är första gången i år som Patientsäkerhetsveckan arrangeras och tanken är att den ska bli ett återkommande evenemang.