2021-02-18
Person inom Gnesta kommuns vård- och omsorgsverksamhet får första sprutan mot covid-19

Åsa Nordström, sjuksköterska i hemsjukvården, fick idag sin första dos vaccin mot covid-19 av vaccinatör Kajsa Ahnmark.

Nu vaccineras vård- och omsorgspersonal

Idag fick 100 medarbete i kommunens vård- och omsorgsverksamheter sin första dos vaccin mot covid-19. Den andra, och sista, dosen ges om cirka tre veckor.

Under förmiddagen idag den 18 februari vaccinerades den första gruppen av vård- och omsorgspersonal i Gnestahallen (tennishallen). 100 av de cirka 250 medarbetare som önskar vaccinera sig hade bokat upp sig och fick sin första dos vaccin mot covid-19. I mitten av mars får de sin andra dos och är då fullt vaccinerade. En av medarbetarna som valt att vaccinera sig är Åsa Nordström, sjuksköterska i hemsjukvården i Gnesta kommun.

– Det är en nödvändighet att vi vaccinerar oss för att kunna återgå till ett normalt liv igen. Folk blir fortfarande väldigt sjuka och sjukdomen påverkar oss alla. Vi måste göra vad vi kan för att människor ska kunna må så bra som möjligt. Främst för gamla och sköra som kanske levt isolerade under pandemin, men också för ungdomar som idag inte kan gå till skolan på grund av smittspridningen, säger Åsa.

För att vaccineringen under förmiddagen skulle flyta på bra och smittsäkert fanns det olika stationer där medarbetarna först fick sprita händerna, sätta på munskydd och skoskydd. Sen fick de gå till nästa station för att visa legitimation och hälsodeklaration och få ordination på vaccinet. Var allt ok efter det gick de till ett av vaccinationsborden för att få vaccinering mot covid-19.

– Det känns jättebra att vi kommit igång med vaccineringen av vård- och omsorgspersonal så att de också får känna sig trygga. Nu inväntar vi 100 nya doser vaccin så att vi kan fortsätta vaccineringen av våra medarbetare, säger Monica Persson, enhetschef inom hälso- och sjukvården som under pågående pandemi också arbetar som vaccinsamordnare i Gnesta kommun.

Personer födda 1956 eller tidigare

Från och med mars erbjuder Region Sörmland vaccination för dig som är född 1956 eller tidigare. De äldsta kommer erbjudas vaccin först eftersom ålder är den största riskfaktorn för att bli sjuk i covid-19. Vaccineringen beräknas pågå under mars-maj, förutsatt att vaccin kommer till regionen som planerat. Det går ännu inte att boka tid men under nästa vecka kommer ett vykort från regionen med information om vaccination mot covid-19.

Övriga grupper

Alla invånare i regionen kommer att få veta när, var och hur vaccination mot covid-19 ska ske, men i dagsläget finns det ingen detaljerad information. Det är tillgången till vaccin som avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till övriga grupper i samhället.

Fakta om vaccineringen i Gnesta kommun

  • Den 7 januari startade vaccinationen mot covid-19 på kommunens äldreboenden. Alla boende som tackat ja till vaccinering har fått sin andra dos.
  • Vecka 2 påbörjades vaccineringen av personer med hemtjänst och hemsjukvård, vuxna som bor med dem, samt personer över 90 år. Vaccinering pågår.
  • Den 19 januari fortsatte vaccineringen av boende på Kortvården där alla som tackade ja till vaccinering fått sin andra dos.
  • Den 17 februari påbörjades vaccineringen av hemsjukvårdspatienter. Vaccinering pågår.
  • Den 18 februari fick 100 av cirka 250 medarbetare i kommunens vård- och omsorgsverksamheter sin första dos.