2021-02-08
Person i rullstol som får hjälp in i en bil.

Nya e-tjänster inom stöd och omsorg

Nu kan du som vill ha färdtjänst, ansöka om LSS-insatser eller stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) göra en digital ansökan i kommunens nya e-tjänster.

E-tjänsterna införs för att öka tillgängligheten och transparensen för dig som söker färdtjänst eller riksfärdtjänst, ansöker om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller begär om insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). De nya tjänsterna gör att du enkelt kan följa och komplettera ditt ärende. Dessutom slipper du skriva ut blanketten, betala kuvert och porto för att sedan gå ut och posta ansökningsblanketten.

För att fylla i ansökan behöver du en dator och en e-legitimation. En e-legitimation, till exempel Mobilt BankID, är en digital legitimation som du enklast skaffar via din bank, se relaterad information. När du fyllt i ansökan och skickat in den kan du logga in med din e-legitimation för att se var i ansökningsprocessen ditt ärende befinner sig.

E-tjänsterna hittar du på gnesta.se under e-tjänster. Vill du hellre fylla i och skicka in en ansökningsblankett hittar du blanketten på samma ställe som den digitala e-tjänsten.

Har du frågor om de nya e-tjänsterna är du välkommen att ringa till kommunens servicecenter, se kontakt.