2021-12-06
Bebishand som håller i en större hand

Ny e-tjänst för att bekräfta föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste föräldrarna underteckna en föräldrabekräftelse. Från den 1 januari 2022 kan du bekräfta ditt faderskap eller föräldraskap via Skatteverkets nya e-tjänst.

Den 1 januari 2022 öppnar Skatteverket en digital tjänst för föräldraskapsbekräftelse för föräldrar som inte är gifta men folkbokförda i Sverige. Detta innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i den nya e-tjänsten, se relaterad information.

Viktigt med bekräftelse

Bekräftelsen är viktig för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till föräldern som inte fött barnet.

Boka tid för att bekräfta föräldraskap

I första hand ser vi att du från den 1 januari 2022 använder Skatteverkets e-tjänst för att bekräfta fader- eller föräldraskapet. Kan eller vill du inte det är du välkommen att boka tid för bekräftelse av föräldraskap hos kommunens socialtjänst. Då blir det socialtjänsten i Gnesta kommun som utreder och fastställer föräldraskapet. Bekräftelse av föräldraskap kan göras både före och efter barnets födelse. För att boka tid kontaktar du socialtjänsten i kommunen, se relaterad information.