2021-06-18

Ny e-tjänst för orosanmälan

Nu kan du som vill anmäla oro för ett barn eller en vuxen göra det digitalt med Gnesta kommuns nya e-tjänst.

E-tjänsten införs för att underlätta för dig som vill göra en orosanmälan eller ansökan till socialtjänsten i Gnesta kommun. Det behövs inga bevis för att göra en orosanmälan. Det räcker med att du känner på dig att någonting inte står rätt till eller misstänker att någon far illa.

Anmälan kan vara anonym

E-tjänsten kan användas av både privatpersoner och yrkesgrupper som kommer i kontakt eller arbetar med barn och ungdomar. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Det kan du inte om du är personal.

Är du osäker på hur allvarlig din oro är kan du kontakta socialtjänsten och rådfråga innan du gör en anmälan.

Ring 112 vid akuta ärenden

Viktigt att tänka på är att anmälningarna läses helgfria vardagar under 08:00-16:00. Om det är ett akut ärende ska du alltid ringa polisen på 112 och be att få bli kopplad till socialjouren.

Ansök om hjälp

I den nya e-tjänsten kan också du som är över 15 år ansöka om hjälp för din egen del. Till exempel om du:

  • har ett missbruk.
  • behöver stöd i föräldrarollen.
  • mår dåligt i en relation.
  • blir utsatt eller riskerar att bli utsatt för hot eller våld.

Du kan ansöka muntligt eller skriftligt. När du ansökt är kommunen skyldig att utreda din ansökan så snabbt som möjligt och fatta ett skriftligt beslut.

Gör en anmälan

E-tjänsten hittar du på gnesta.se under e-tjänster. Vill du hellre fylla i och skicka in en blankett hittar du den på samma ställe som den digitala e-tjänsten. Du kan även göra en muntlig orosanmälan via telefon till socialtjänsten i Gnesta kommun, se relaterad information.

Mer information

Har du frågor om den nya e-tjänsten är du välkommen att ringa till kommunens servicecenter, se relaterad information.