2022-07-06

Rekommendation om munskydd

Smittspridningen av covid-19 har ökat i både Sörmland och resten av Sverige. Därför återinfördes 29 juni rekommendationen att använda munskydd vid nära omvårdnad.

Detta gäller inom vård och omsorg:

  • Vid nära omvårdnad av omsorgstagare används munskydd.
  • Personal ska vara uppmärksam på symtom på covid-19 och då stanna hemma och provta sig (PCR-test). Om symtom uppstår på arbetsplatsen ska man gå hem snarast.
  • Vid pågående smittspridning inom en enhet ska skyddsutrustning användas som tidigare, enligt gällande rutin. Personal på enheten rekommenderas också att använda munskydd tills smittspridningen upphör.

Gnesta kommun följer gällande rutiner och rekommendationer för personal och vårdtagare från Region Sörmland.

Besök på äldreboende

  • Boende och besökare erbjuds munskydd om så önskas.
  • Håll ett omtänksamt avstånd till andra människor i allmänna utrymmen.

Fortsättningsvis gäller att alla som besöker våra äldreboenden ska vara symtomfria och hålla avstånd till andra i offentliga utrymmen.