2022-06-01

Rekommendation om munskydd tas bort

Smittspridningen av covid-19 är för närvarande låg i både Sörmland och resten av Sverige. Därför tar Region Sörmland idag, 1 juni 2022, bort rekommendationen att använda munskydd vid nära omvårdnad.

Munskydd behöver alltså inte längre användas av personal vid nära vård och omsorg för att förhindra smittspridning från personal till brukare.

Detta gäller inom vård och omsorg efter 1 juni 2022:

  • Personal ska vara uppmärksam på symtom på covid-19 och då stanna hemma och provta sig (PCR-test). Om symtom uppstår på arbetsplatsen ska man gå hem snarast.
  • Vid pågående smittspridning inom en enhet ska skyddsutrustning användas som tidigare, enligt gällande rutin. Personal på enheten rekommenderas också att använda munskydd tills smittspridningen upphör.

Gnesta kommun följer gällande rutiner och rekommendationer för personal och vårdtagare från Region Sörmland.

Besök på äldreboende

När rekommendationen om munskydd tas bort ändras också besöksrutinerna på kommunens äldreboenden.

  • Besökare behöver inte längre behöver använda munskydd.
  • Besöken behöver inte heller ske i boendes lägenhet, utan det går bra att träffas i allmänna utrymmen.
  • Boende och besökare erbjuds fortfarande munskydd om så önskas.

Fortsättningsvis gäller att alla som besöker våra äldreboenden ska vara symtomfria och hålla ett omtänksamt avstånd till andra i offentliga utrymmen.