2023-03-07

Rekommendation om munskydd tas bort

Utifrån den låga smittspridningen av covid-19 har Region Sörmland bedömt att munskydd kan tas bort vid nära omvårdnad.

Smittspridningen av covid-19 är för närvarande låg i både Sörmland och resten av Sverige. Därför tog smittskyddsläkaren i Region Sörmland den 6 mars bort rekommendationen att använda munskydd vid nära omvårdnad.

Munskydd behöver alltså inte längre användas av personal vid nära vård och omsorg för att förhindra smittspridning från personal till brukare.