2022-08-22

Samtalsgrupper för dig som anhörig

Stöttar du någon i din närhet som är i behov av din hjälp? Det kan vara på grund av ålder, demens eller en funktionsnedsättning. Nu startar Gnesta kommun nya samtalsgrupper för anhöriga där du själv kan få hjälp, tips och råd.

I gruppen får du möjlighet att träffa och dela dina erfarenheter med andra i liknande situation. Du kommer även få tips på hur du kan ta hand om dig själv så att du orkar och mår bra.

Vi som ses i gruppen pratar av oss med tystnadslöfte. Det betyder att det vi pratar om i gruppen stannar där. Samtalsgrupperna är gratis och vi bjuder på fika.

Grupp för anhöriga till demenssjuka

Fredagen den 26 augusti startar vi en grupp för anhöriga till personer med demenssjukdom. I den kommer du få råd, stöd och kunskap om demenssjukdomen och vilket förhållningssätt som är bäst gentemot den som är sjuk. Samtalsgruppen leds av Viktoria Axzell, demenssamordnare i Gnesta kommun, och Jessica Lorenzen, anhörigkonsulent i Gnesta kommun.

Dag: Vi ses var tredje fredag med start den 26 augusti.
Tid: Klockan 10-11.30
Plats: Träffpunkten, Torggatan 16b i Gnesta
Anmälan: Anmäl ditt intresse till Viktoria Axzell på telefon 0158 275 924 eller mejl viktoria.axzell@gnesta.se

Anhörigkafé med drop-in i Gnesta

Den 6 september startar vi upp ett anhörigkafé för dig som hjälper eller stöttar någon i din närhet. Anhörigkafét är en mötesplats där du som är anhörig får möjlighet att träffa andra i liknande situation, knyta nya kontakter och byta erfarenheter. Programmet planeras utifrån deltagarnas behov och önskemål.

Anhörigkafét leds av Jessica Lorenzen, anhörigkonsulent i Gnesta kommun. Det är drop-in och du är välkommen att delta en eller flera gånger. Vi bjuder på fika.

Dag: Vi ses första tisdagen i varje månad, med start 6 september
Tid: Klockan 14-15.30
Plats: Träffpunkten, Torggatan 16b i Gnesta

Anhörigkafé med drop-in i Björnlunda

Den 20 september kommer vi även starta ett anhörigkafé på Ekhagens äldreboende i Björnlunda.

Dag: Vi ses tredje tisdagen i varje månad, med start 20 september
Tid: Klockan 14-15.30
Plats: Ekhagens äldreboende, Hagvägen 1 i Björnlunda

Vi erbjuder även enskilda stödsamtal till dig som anhörig. Du är välkommen att höra av dig till Jessica Lorenzen, anhörigkonsulent i Gnesta kommun, på: anhorigstod@gnesta.se eller telefon 0158-275 645