2022-04-27

Språksatsning för vårdpersonal

För att kunna erbjuda en trygg och säker vård krävs det språkkunskaper. Därför satsar nu Gnesta kommun på en språkutbildning för personal inom vård och omsorg som inte har svenska som modersmål.

Syftet med språkutbildningen är att personalen ska kompetensutvecklas och lära sig en bättre yrkessvenska. Ökade kunskaper i svenska språket leder också till färre missförstånd och en bättre social kontakt med både brukare och deras anhöriga.

– Det är viktigt att ha en förståelse om vad omsorgsarbetet innebär, det innehåller ju allt ifrån att dokumentera till att informera och vårda. Känner medarbetarna sig trygga med allt detta samt i hur de ska bemöta brukare och dess anhöriga så höjer vi kvalitén på vården, säger Marie Segersvärd, rektor på vuxenutbildningen i Gnesta kommun.

Den första kursen startade nyligen i vuxenutbildningens lokaler på Åsbacka i Gnesta. Gruppen består av tolv medarbetare som kommer att träffas en gång i veckan under några månaders tid.