2022-12-16
Marie Ceder Åkerlund och Hanaa Joori

Steg för steg till arbete

Gnesta kommuns projekt Steg för steg till arbete ger individer en möjlighet att prova på ett jobb samtidigt som de utbildar sig.

Steg för steg till arbete riktar sig till individer som på grund av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden, och som har ekonomiskt bistånd eller riskerar att hamna där. Ett annat krav är att de ska vara inskrivna på Arbetsförmedlingen, som vi även samarbetar med i projektet.

– Syftet är att individerna ska få en möjlighet att arbeta samtidigt som de studerar. Det är en chans att prova på ett nytt yrke, få ett sammanhang, bättra på självförtroendet och visa vad man kan. Förhoppningsvis väcks ett nytt intresse till liv som gör att de vill söka jobb eller studera vidare, säger Per Swing, arbetsmarknadssamordnare i Gnesta kommun tillika den som håller i projektet.

Arbete och kompetensutveckling

Det var i mitten av februari nu i år som de första deltagarna i projektet fick en tidsbegränsad anställning i någon av kommunens verksamheter. Under ett års tid ska de arbeta 75 procent, och kompetensutveckla sig 25 procent. Just nu är elva stycken deltagare inskriva i projektet. En av dem är Hanaa Joori som sedan några månader tillbaka arbetar i köket på Frejaskolan.

– För mig betyder det här mycket. Jag får en chans att lära mig bättre svenska, samtidigt som jag lär mig ett nytt yrke. Jag tycker mycket om att laga mat, och jag vill efter mitt år här utbilda mig till kock, berättar Hanaa, när vi träffar henne bland kastruller och karotter i köket på Frejaskolan.

Win-win situation

En person som brinner för att ge individer en möjlighet till arbete eller att arbetsträna och praktisera är Marie Ceder Åkerlund, chef för kostenheten i Gnesta kommun.

– En del som vi tagit emot har knappt kunnat svenska språket, och att se hur de utvecklas i allt från språk till arbetsuppgifter är enormt kul att se. Samtidigt är det en win-win situation. De får en möjlighet att utvecklas, och vi får in en till resurs som kan hjälpa till. Förhoppningsvis kan vi sedan erbjuda denna person en tillfällig eller fast anställning, säger Marie.