2023-08-29

Strandhagen satsar på Silviahemscertifiering

Nu är resan mot en Silviahemscertifiering av Strandhagens äldreboende och Strandhagens brygga igång. Det innebär att alla medarbetare under hösten kommer att utbildas i demensvård enligt Silviahemmets vårdfilosofi.

Demens är en folksjukdom som blir all vanligare i takt med att vi lever allt längre. För att stå bra rustade och i framkant satsar därför Strandhagen på att öka kunskaperna inom demensvård.

– Det känns fantastiskt kul att få vara med och driva demensvården i Gnesta kommun ännu mer framåt. Utbildningen höjer kunskapen om demens, och det gynnar både våra boende och ökar tryggheten för anhöriga. När vi är klara med utbildningen kommer vi vara det första boendet i Sörmland som får en Silviahemscertifiering, och förhoppningsvis vill drottningen komma och fira det med oss, säger Viktoria Axzell, demenssamordnare i Gnesta kommun.

En av deltagarna på utbildningen, som började idag tisdag 29 augusti, är Carina Bergqvist, undersköterska på Strandhagens äldreboende.

– Utbildningen är jätteviktig för den ger oss insik och kunskap om demens och hur vi ska bemöta och förhålla oss till personer med demenssjuksom och deras anhöriga.

Grundutbildning i demens

Silviahemscertifieringen innebär i korthet att alla medarbetare i verksamheterna har fått en grundutbildning i demenskunskap, arbetsledare har utbildats i teamarbete och minst två medarbetare per avdelning har fått reflektionsledarutbildning.

När alla moment i utbildningen är godkända överlämnas ett inramat och numrerat certifikat undertecknat av H.M. Drottningen. Därefter sker en årlig uppföljning. Om enheten uppfyller alla kriterier erhålls ett förnyat certifikat vart tredje år.

Strandhagens äldreboende och dagverksamheten Strandhagens brygga är först ut i resan mot att alla kommunens demensenheter ska bli Silviahemscertifierade.

Om Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av H.M. Drottningen, som sedan dess är stiftelsens ordförande. Målet är att genom olika utbildningssatsningar bidra till högsta möjliga livskvalitet för de som lever med demenssjukdom och deras närstående.

Har du frågor?

Har du frågor om Strandhagens satsning på att bli en Silviahemscertifierad arbetsplats är du välkommen att kontakta Viktoria Axzell på mejl: viktoria.axzell@gnesta.se eller nummer: 0158-275 924.