2024-05-08
En vuxen och håller armen om ett barn. De lutar sig emot varandra.

Temakväll för föräldrar engagerade

I slutet av april genomfördes en temakväll för vårdnadshavare till barn i sjätte klass. Ämnet var alkohol, droger och tobak. Polisen, kommunen och Gnesta vårdcentral var på plats.

Torsdag den 25 april bjöd Gnesta kommun in vårdnadshavare till barn i sjätte klass till en föräldrakväll om alkohol, droger och tobak. Ungefär 20 personer kom för att lyssna till information från polisen, kommunens socialtjänst och öppenvård, och Gnesta vårdcentral.

Missade du kvällen? Vårdnadshavarna som var på plats vill att informationen som delades under kvällen når fler vårdnadshavare. De har därför samlat tips som du finner i slutet av artikeln.

Information från lokalpolisen

Lokalpolisen Martin berättade om hur de arbetar med drogproblematik i kommunen, vilka som är de vanligaste drogerna just nu samt hur vi alla kan samverka runt ett barn eller en ungdom som ligger i riskzonen för drogmissbruk.

Martin uppmuntrar alla att ringa in och tipsa polisen på 114 14 om du ser, hör eller på annat sätt uppmärksammar någonting suspekt. Han betonade även faran med tobak, cigaretter, vapen och snus. Enligt statistiken ökar risken betydligt för vidare utforskande av andra beroendeframkallande medel.

Lokalpoliser arbetar även i civila kläder på våra orter.

Du kan få stöd från socialtjänsten

Kommunens socialtjänst och öppenvård informerade om sitt arbete för ungdomar. Till öppenvårdens Råd och Stöd kan du som vårdnadshavare, barn eller ungdom vända dig för stöd. Det kan handla om föräldrarollen, oroligheter i familjen, missbruk, konflikter eller annat som påverkar er livssituation. På Råd och stöd arbetar bland annat familjebehandlare och ungdomssamordnare. Se relaterad information.

Socialtjänsten berättade att ett föräldrakafé på fritidsgården Chill är på gång. Syftet är att skapa ett forum för vårdnadshavare där de kan prata om aktuella frågor utifrån olika teman och knyta kontakt med varandra.

Information från Gnesta vårdcentral

Till Gnesta vårdcentral kan man komma om man vill göra ett drogtest. Ingen tidsbokning krävs. Ellinor och Susanne från vårdcentralen förklarade hur ett drogtest går till. De betonade också vikten av att söka akutvård om ens barn är kraftigt påverkad, då det faktiskt kan vara livsfarligt.

Tips från vårdnadshavare på plats

Vårdnadshavarna på plats fick möjlighet att diskutera i smågrupper. De har sammanfattat tankar och tips till dig som inte hade möjlighet att närvara under kvällen:

  • Skapa föräldranätverk – det är viktigt att föräldrar har kontakt med varandra för informationsöverföring och liknande.
  • Har ditt barn fått nya vänner? Blir bekant med föräldrarna.
  • Ungdomarna är allas vårt ansvar och det viktigt att visa att vi bryr oss.
  • Oroa dig inte för att uppfattas som en jobbig förälder, du är en engagerad förälder.
  • Det krävs en gemensam kraftsamling bland föräldrar. Föräldrarnas roll är mycket viktig.