2022-11-08

Träffar för föräldrar till barn med NPF

Har du ett barn eller ungdom med NPF-diagnos och vill träffa andra föräldrar? Då är du välkommen till våra samtalsträffar som startar den 10 november.

Att vara förälder till ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, kan innebära helt andra utmaningar som gör att många föräldrar kan känna sig ensamma med sina upplevelser. Att träffa och prata med föräldrar som bär på liknande erfarenheter kan kännas bra och vara ett stort stöd. Därför startar Gnesta kommun den 10 november upp anhörigträffar för dig som är förälder till barn eller ungdomar upp till 21 år.

Läs mer om våra NPF-träffar och andra stödgrupper.