2020-10-23

Träffpunkten håller fortsatt stängt

Tyvärr kommer mötesplatsen Träffpunkten i Gnesta hålla fortsatt stängt för lunchservering tills vidare.

En arbetsgrupp har tittat på möjligheterna att kunna öppna upp Träffpunkten igen. En risk- och konsekvensanalys har gjorts i lokalerna och med den som grund blev det under torsdagen beslutat att det i nuläget inte går att öppna upp för vare sig lunch eller aktiviteter med större grupper.

- Risk- och konsekvensanalysen visar på att det inte går att följa Folkhälsomyndighetens råd i lokalen och vi kan heller inte ur ett arbetsmiljöperspektiv garantera att personalen kan utföra sitt jobb på ett coronasäkert sätt. Så därför väljer vi att inte öppna upp då vi har ett ansvar att arbeta för att smittspridningen i samhället ska minska, berättar Veronica Östlin, tillförordnad socialchef i Gnesta kommun.

Prioritera säkerheten först

Beslutet om att inte öppna Träffpunkten togs gemensamt mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden samt ledningen i socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Båda förvaltningarna har verksamheter i lokalerna, kostenheten som ligger under barn- och utbildningsförvaltningens regi ansvarar för lunchserveringen och aktiviteterna arrangeras av socialförvaltningens aktivitets- och frivilligverksamhet.

- Det här är såklart ett jättetråkigt besked att ge då vi vet att många av våra äldre längtar efter att Träffpunkten ska öppna igen. Vi hoppades på att kunna öppna upp men vi måste prioritera säkerheten först och följa de direktiv som Folkhälsomyndigheten ger, fortsätter Veronica Östlin.

Coronaanpassade aktiviteter i mindre grupper kommer i någon form att fortsätta arrangeras året ut. Mer information om dessa kommer när alla detaljer är spikade.