2022-06-20
Anders Hallinder och Viktoria Axell

Utveckling av demensvården

Utifrån devisen ”Det ska vara lätt att vara demenssjuk” har Viktoria Axzell, demenssamordnare, och Anders Hallinder, enhetschef på Strandhagens äldreboende, utbildat medarbetare i demenssjukdomar för att utveckla och förbättra demensvården för brukarna i Gnesta kommun.

Hösten 2021 höll Viktoria den första kursen i demensutveckling för en grupp medarbetare från Strandhagens äldreboende. Sedan dess har nästan alla medarbetare och vikarier på Strandhagen och Ekhagens äldreboenden, Strandhagens Brygga och Björnlunda hemtjänst hunnit gå två kurser ledda av henne.

– Vi har bland annat diskuterat hur vi har det i våra verksamheter och vad vi kan utveckla. Vi har jobbat med olika fall och hur vi löser dem. Genom att kompetensutveckla personal höjer vi kvalitén för brukarna, säger Viktoria.

Fokus på fyra mål

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter pågår ständigt ett arbete med demensutveckling. Sedan hösten 2021 har extra mycket fokus varit på fyra av de tio nationella mål som Socialstyrelsen tagit för vård och omsorg till personer med demenssjukdom. De fyra målen handlar om levnadsberättelse, miljöanpassningar, strategier för bemötande och tillgång till individuella aktiviteter.

– Vi har tagit fram en levnadsberättelse där brukarna kan fylla i vad de tycker om, hur de vill ha det, vad de behöver hjälp med och hur de är som personer. Levnadsberättelsen är ett verktyg som hjälper oss att lära känna brukaren bättre, säger Anders Hallinder, enhetschef på Strandhagens äldreboende.

Bra genomförandeplaner

Ett annat fokus har varit genomfördeplanen. En strukturerad plan som beskriver brukarens dygn, från morgon till kväll. Exempelvis hur brukaren vill ha det vid uppstigning, duschning, påklädning och måltider. Miljöanpassningar och strategier för bemötande finns också med i genomförandeplanen.

– Miljön ska vara anpassad så att brukaren känner sig trygg och enkelt kan hitta tillbaka till sin lägenhet. Det ska vara lätt att vara demenssjuk och har vi en bra bemötande- och genomförandeplan skapar vi trygghet för både brukare och personal. För är jag trygg i det jag ska göra, blir den jag vårdar trygg, säger Viktoria.