2023-03-14

Vad tycker du om äldreomsorgen?

Från och med 20 mars skickar Socialstyrelsen ut sin enkät Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? till medborgare över 65 år med beviljad äldreomsorg. Genom att delta bidrar du till att kommunens vård och omsorg förbättras.

I enkäten får du svara på frågor om hur du som har hemtjänst eller bor på något av våra äldreboenden upplever kommunens vård och omsorg. Det är frivilligt att delta men din åsikt är viktig för att vi ska få veta vad du är nöjd med och vad du inte är nöjd med.

Svara via post eller internet

Du kan svara på enkäten per post eller via internet. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara via internet finns i postenkäten. Ta gärna hjälp av närstående om du tycker det är svårt att svara på enkäten själv.

Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj 2023. Tack för att du deltar!

Frågor om undersökningen

Har du frågor om undersökningen är du välkommen att ringa till Indikator som hjälper Socialstyrelsen med enkäten. Du når dem på nummer: 031-730 31 80 eller via mejl: aldreundersokning@indikator.org

Om enkäten

Socialstyrelsens årliga undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? har genomförts sedan 2013. Enkäten skickas till personer över 65 år som har hemtjänst eller bor i särskilt boende.