2023-04-05
I en av kommunens lokaler på Åsbacka öppnar vi under våren ett kliniskt träningscentrum.

I en lokal på Åsbacka öppnar vi under våren ett kliniskt träningscentrum.

Vi öppnar ett kliniskt träningscentrum

Under våren öppnar Gnesta kommun ett kliniskt träningscentrum, KTC. Där kommer vård- och omsorgspersonal att kunna träna på olika moment inför framtida patientmöten.

– Det känns otroligt spännande och roligt. Det här blir en kvalitetssäkring för våra verksamheter och bidrar till ökad patientsäkerhet genom kontinuerlig träning, säger Annalisa Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Gnesta kommun tillika den som tagit initiativet till kommunens första KTC.

Ökad patientsäkerhet

I lokalen på Åsgatan i Gnesta kommer det finns möjlighet för vård- och omsorgspersonal att träna på olika kliniska färdigheter och moment. Bland annat kommer personalen att kunna träna på:

  • kontroll av blodtryck och puls
  • kompressionslindning
  • förflyttningsteknik (till exempel hur man flyttar en patient från säng till rullstol)
  • delegering av läkemedel.

En del av Nära vård

KTC är en del i omställningen till Nära vård, som handlar om att skapa en personcentrerad nära vård som utgår från dig och dina behov. Mer information om Nära vård och vad vi gör i Gnesta kommun hittar du på vår webbsida om Nära vård.