2023-02-22

Vi samarbetar för barnens bästa

Nu har både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden antagit strategiplanen i utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland. En plan om fördjupad samverkan kring tidiga insatser.

Barn och unga i Sörmland har sämre skolresultat och sämre hälsa än barn i andra delar av Sverige. Dessutom lever en högre andel i barnfattigdom. De här utmaningarna kan inte en enskild aktör lösa, utan det måste ske i samverkan och samarbete. Därför medverkar Gnesta kommun i Region Sörmlands utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland.

Trygg uppväxt

En del i vårt arbete för att alla barn och unga i Gnesta kommun ska få en trygg uppväxt är att följa strategiplanen för samverkan kring tidiga insatser, som nu antagits av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i Gnesta kommun.

– I Gnesta kommun har vi under flera år prioriterat den viktiga samverkan mellan skola och socialtjänst för att få till tidiga insatser och ett förebyggande arbete. Den nu antagna strategiplanen i båda nämnderna är ett resultat av det arbetet. Vi måste samarbeta för att varenda unge ska få växa upp med goda förutsättningar att forma sitt eget liv, säger Linda Lundin, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Gnesta kommun.

Även Ingrid Jerneborg Glimne, ordförande i Socialnämnden i Gnesta kommun, gläds åt att den gemensamma strategiplanen nu är antagen.

– Även om skola och socialförvaltning påbörjade sitt arbete tidigare så är det viktigaste nu att även regionen med sjuk- och psykiatrisk vård är delaktig i samarbetet, och det är särskilt glädjande eftersom många barn och unga även har behov av regionens hjälpinsatser.

Stöd till dig som är förälder

En del av strategiplanen har varit att ta fram olika sorters stöd till dig som är förälder. Exempel på det vi erbjuder är:

  • Komet-träffar. Komet står för KOmunikationsMETod och är träffar för föräldrar som upplever att de ofta hamnar i konflikt med sitt barn. Läs mer om komet och vårens träffar.
  • NPF-träffar. En gång i månaden erbjuder vi träffar för dig som är förälder till barn eller ungdomar upp till 21 år med ADHD, autism eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Läs mer om våra NPF-träffar.
  • Föräldrakväll om alkohol, tobak och droger. Den 15 mars, klockan 18.30-20-30, har vi en föräldrakväll med lokala föreläsare om unga och alkohol, tobak och droger. Läs mer och anmäl dig till föräldrakvällen.

Mera stöd hittar du i vårt faktablad, se relaterad inormation.

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland

Gnesta kommun är sedan hösten 2022 med i det regiongemensamma utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland. Målbilden för arbetet är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov. Samverkan ska ske med ett helhetsperspektiv kring barnens hälsa, och fokuserar på proaktivt arbete med tidiga insatser för barn, unga och deras vårdnadshavare. Läs mer om Tillsammans för barnens bästa i Sörmland på regionens webbplats. Länk till annan webbplats.