2022-04-06

Vi söker fler särskilt förordnad vårdnadshavare

Vill du göra en insats för barn och unga? Nu behöver vi fler särskilt förordnad vårdnadshavare som kan se till att barn och ungas behov blir tillgodosedda.

En särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV, behövs om barnets vårdnadshavare har avlidit eller på grund av andra anledningar inte kan utöva vårdnaden om barnet.

I uppdraget som SFV ingår bland annat att hjälpa till i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter och att fatta beslut för barnets bästa. Låter detta intressant? Läs mer om uppdraget som SFV och anmäl ditt intresse.