2023-03-15

Vi uppmärksammar NPF-dagen

Idag, 15 mars, är det NPF-dagen. En dag för att uppmärksamma neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och allas rätt att vara sig själva. Vad gör vi i Gnesta kommun?

  • Vi erbjuder kontinuerligt träffar för dig som är förälder till barn med NPF, där du kan byta erfarenheter med andra i liknande situation, få råd och stöd. Nästa träff är den 23 mars, klockan 18-19.30 på Träffpunkten, Torggatan 16 i Gnesta. Mejla anmälan till anhörigkonsulent Jessica Lorenzen på anhorigstod@gnesta.se.
  • Vi är med i ett pilotprojekt Tillsammans för barnens bästa i Sörmland där vi ska undersöka nya arbetssätt för att stötta barn som har en NPF-liknande problematik. Vi vänder oss till föräldrar, med barn i årskurs 2 i en kommunal skola i Gnesta kommun, som tror att de skulle vara hjälpta av stöd. Läs mer på gnesta.se/pilotprojektnpf

Om NPF

Ungefär 100 000 svenskar har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Det innebär att hjärnan fungerar på ett lite annorlunda sätt. Några av de vanligaste diagnoserna inom NPF är adhd, autism och Tourettes syndrom.

Så låt denna NPF-dag (och alla andra dagar) bli en dag då vi lite extra tänker på alla som har en diagnos som inte syns utanpå – och att alla fungerar olika.