2018-06-20

Tips till tonårsföräldrar inför midsommar

Snart är det midsommar, en dag då många ungdomar kommer i kontakt med, och konsumerar alkohol. Du som förälder har dock stora möjligheter att se till att det inte blir så.

En hel del unga tänker att party och fest hör midsommar till. Under sådana dagar dricker många ungdomar för första gången. Många råkar också ut för bråk och olyckor på grund av fylla. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska agera gentemot sin tonåring, inte minst då man utsätts för tjat och påtryckningar om att bland annat köpa ut. Men som förälder finns det en hel del du kan göra.

– Även om det kanske inte alltid verkar så på ens barn så är det du gör och säger som förälder när det kommer till alkohol både uppskattat och betydelsefullt. Unga tycker det är bra att föräldrar pratar med dem om alkohol och tycker också att föräldrar är bäst lämpade att göra det, säger Karin Hagman, vd på IQ, i ett pressmeddelande.

– Genom att prata med ditt barn om alkohol och vilka regler som gäller minskar du risken att ditt barn råkar illa ut på grund av alkohol. Samtidigt visar du att du bryr dig, fortsätter Karin Hagman.

Fem tips till tonårsföräldrar inför midsommar

 1. Visa att du bryr dig
  Prata med din tonåring om midsommar, vad ska de göra, vilka ska de träffa, var ska de vara. Berätta hur du ser på alkohol, tider och så vidare.

 2. Bjud inte på alkohol och köp inte ut
  Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och de dricker också mer. Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn "visar" du att det är ok att de dricker. Risken att ditt barn råkar illa ut ökar också.

 3. Hjälp till att säga nej
  Som förälder är det viktigt att ge sitt barn bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, även när alla andra säger ja.

 4. Håll kontakten
  Det är bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon. Det är även bra att som förälder finnas tillgänglig om något skulle hända.

 5. Kom överens med andra föräldrar
  Prata med andra föräldrar om hur de ser på alkohol, vilka tider som gäller för deras barn osv.

Visste du att:

 • 85 procent av ungdomarna i IQ:s undersökning svarar att de tycker det är bra föräldrar inte bjuder sina barn på alkohol.
 • Drygt 7 av 10 ungdomarna anser att de tycker att föräldrar är bäst lämpade att prata med dem om riskerna med att dricka alkohol.
 • 20 procent av andraårseleverna på gymnasiet och 10 procent av eleverna i nian anger att senaste gången de drack alkohol fick de tag på alkoholen från Systembolaget av föräldrar som köpt ut (Källa: Skolelevers drogvanor 2017, CAN).


Mer information och handfasta tips kring ungdomar och alkohol, hittar du under Relaterad info.

Senast publicerad 2018-06-20