2018-04-12

Utförsäljning av möbler i maj

Begagnat proslin och möbler i Secondhandbutiken Lilla Återbruket

22-24 maj säljer Lilla Återbruket ut alla möbler de har i sitt lager. Detta är med anledning av att butiken stängs i slutet av maj.

Just nu genomför kommunen en verksamhetsförändring för att kunna erbjuda ännu bättre insatser för de som står utanför arbetsmarknaden. En del av den förändringen är att vi kommer att stänga Lilla Återbruket. Butiken har öppet till 31 maj.

Under maj kommer allt som finns i butiken säljas till rabatterat pris. Och i slutet av månaden kommer alla möbler från vårt lager säljas under tre dagar i tennishallen.

Tid och plats för utförsäljningen:

Dag: 22-24 maj.
Tid: 22 maj klockan 13.00-16.00.
23 maj klockan 11.00-16.00
24 maj klockan 11.00-20.00.
Plats: Tennishallen

Vi tar gärna swisch som betalningssätt. Vi kommer även att ta betalt i kontanter.
 
Med anledning av att vi stänger butiken om några månader kan vi inte längre erbjuda oss att hämta möbler och saker för återbruk.
 
Tips för dig som vill veta vad du kan göra med de möbler och saker du vill skänka för vidare bruk.

  • På Återvinningsgården finns ett tält där du kan lämna möbler och saker. Kontakta personal på plats för hjälp.
  • Du kan också använda dig av webbplatsen Bjussa, www.bjussa.se/. Här kan du lägga upp möbler och saker du inte längre behöver och vill skänka bort.  
     

Om verksamhetsförändringen

Kommunen genomför en verksamhetsförändring på VuA, Vuxenutbildning och arbetsmarknad. Det är främst enheten Arbetsmarknad som förändrar sitt arbetssätt för att kunna erbjuda ännu bättre möjligheter för personer som idag står utanför arbetsmarknaden.
 
En del av den förändringen är att butiken Lilla Återbruket kommer att stängas. Hyresavtalet för lokalen för Lilla Återbruket går ut vid halvårsskiftet och vi kommer under våren succesivt flytta över till mer ändamålsenliga lokaler på Åsbacka i direkt anslutning till vuxenutbildningen.
 
Med det skapar vi bra individuella lösningar för våra deltagare och kan bättre följa upp insatserna. Vi ska säkerställa att deltagarna får en relevant arbetsträning, praktik eller någon form av bidragsanställning i kommunen eller i näringslivet. Detta för att skapa arbetslivserfarenhet och att lättare kunna komma in på arbetsmarknaden.
 
Vi har nu inlett ett utvecklingsarbete för att anpassa verksamheten till den nya inriktningen. Samarbetet med näringslivet och kommunens olika verksamheter ska förstärkas ytterligare i syfte att skapa fler och bättre praktikplatser.


Senast publicerad 2018-04-12