Språkvän

Är du nyfiken? Vill du bjuda på dig själv? Vill du hjälpa personer från andra kulturer att snabbare lära sig mera om det svenska samhället? Då kan du bli språkvän!

Sociala nätverk och informella kontaktvägar är mycket betydelsefullt för nyanlända flyktingar och andra personer som invandrat till Sverige. Språket är en viktig del i integrationsprocessen.

Vi efterlyser personer/familjer som på ideell basis kan vara en länk till det svenska samhället. Mötet med människor med en annan bakgrund är i regel mycket berikande och lärorikt.

Så här går det till:
1. Skriv ut och fyll i blanketten ”Jag vill bli flyktingguide/språkvän”.

Skicka den sedan till:

Gnesta Kommun
Integrationssamordnare
Industrigatan 8 
646 80 Gnesta

Det går också bra att lämna in den på Medborgarkontoret. Du kan också ta kontakt med integrationssamordnaren så skickar vi en blankett till dig.

2. Vi gör en matchning utifrån gemensamma erfarenheter och intressen, ålder och familjesituation samt individuella önskemål och sedan bokas tid för ett första möte. Samordnaren är med vid detta möte.

3. Efter det första mötet sköter man kontakten själv. Samordnaren kan alltid kontaktas vid behov och ansvarar för att eventuella problem hanteras korrekt.

4. Den första månaden man träffas är en slags ”prövotid”, där man träffas på försök. Efter prövotiden väljer parterna att fortsätta eller avbryta kontakten. Detta kan också ske senare. Kontakten är frivillig, sker på fritiden och bygger på ömsesidighet, öppenhet och respekt.

5. Gemensamma gruppaktiviteter där man kan träffa andra deltagare om man vill arrangeras då och då.
Vill du veta mera, kontakta integrationssamordnaren.

Du som är invandrare och vill ha en språkvän är välkommen att kontakta oss för att anmäla dig, eller fylla i och lämna blanketten ”Jag vill ha flyktingguide/språkvän”.