Språkvän

Är du nyfiken? Vill du bjuda på dig själv? Vill du hjälpa personer från andra kulturer att snabbare lära sig mera om det svenska samhället? Då kan du bli språkvän!

Sociala nätverk och informella kontaktvägar är mycket betydelsefullt för nyanlända och andra personer som invandrat till Sverige. Språket är en viktig del i integrationsprocessen.

Vi efterlyser personer/familjer som på ideell basis kan vara en länk till det svenska samhället. Mötet med människor med en annan bakgrund är i regel mycket berikande och lärorikt.