Vill du hjälpa till?

Hoppande och glada barn på Solbacka utanför Stjärnhov

Gnesta kommun växer. Vi blir stadigt fler som vill bo och verka i Gnesta kommun. Vi har också under senare år tagit emot ett antal flyktingar som fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade hos oss i Gnesta.
Vi är glada att många privatpersoner och föreningar hör av sig till kommunen och vill hjälpa nyanlända flyktingar och ensamkommande barn.

Bild på en nyanländ och familj i Stjärnhov

Vill du hyra ut en bostad till nyanlända?

Nu behöver vi hjälpas åt för att hitta en första bostad till våra nya Gnestabor. Har du en lägenhet, en gäststuga eller ett fritidshus att hyra ut?
Eller kan du hyra ut en del av din villa med tillgång till kök och badrum? Är du nyfiken på andra kulturer och vill dela med dig av hur vi lever i Sverige? Under 2017 har vi i Gnesta kommun ansvar för att hitta boende för 36 personer. Dessutom är det flera nyanlända som väljer att på egen hand bosätta sig i kommunen. Det har hittills gått bra att hitta lägenheter men det är framför allt ont om små, billiga lägenheter för ensamhushåll. Vi behöver hjälpas åt. Vi hoppas på att du vill och kan bidra med en lösning! 

Frågor och svar!


Hur förmedlas bostäderna till de nyanlända?
Vi på kommunen ser hela tiden till att försöka hitta rätt typ av bostad till de personer eller familjer som anvisas till kommunen. Olika familjer har olika behov och förutsättningar. Du som hyr ut bestämmer själv vem du vill hyra ut till. Kommunen kan vara med och arrangera ett första möte mellan dig som hyresvärd och potentiell hyresgäst.
 
Vem är hyrestagare?
Du skriver kontrakt med den nyanlände. Kommunen kan vara behjälplig vid själva kontraktskrivandet. Kommunen förmedlar inga andrahandskontrakt.
 
Förväntas jag hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?
Nej, hyran ska vara marknadsanpassad.

Kan jag ange en begränsad hyresperiod?
Det vanliga är att du hyr ut tillsvidare men det är möjligt att hyra ut under en begränsad period. Nyanlända flyktingar behöver dock ett långsiktigt boende som ger stabilitet och trygghet.
 
Garanterar kommunen att hyran betalas?
Nej, de nyanlända har en egen fast inkomst som heter etableringsersättning eller arbetar och har lön. De har även rätt till ersättningar såsom bostadsbidrag enligt samma regler som alla andra och ansvarar själva för att betala hyran. 
 
Hur hjälper kommunen till den första tiden?
Ansvaret för mottagandet av nyanlända ligger hos kommunens integrationssamordnare. Som en extra trygghet för både dig som hyresvärd och för den nyanlände finns kommunens boendecoach som vid behov kan stötta under den första tiden i bostaden.
Boendecoachen hjälper till praktiskt vid själva inflyttningen och visar hur till exempel tvättstugan och återvinningssystem fungerar i förekommande fall. Boendecoachen följer även upp med jämna mellanrum för att se till att allt fungerar som det ska. Genom boendecoachen finns möjlighet att få tolkhjälp.
 
Har du frågor eller vill hyra ut en bostad?
 
Hör gärna av dig till:
Lotta Blomgren
Integrationsstrateg i Gnesta kommun
0158– 27 55 27
Skicka e-post till Lotta här!

 

Här får du några fler tips på vad du kan göra! 

 

Vill du skänka kläder och cyklar till ensamkommande barn?

Du kan skänka kläder till kommunens boende för ensamkommande barn på Platåvägen i centrala Gnesta. De behöver framför allt sommar- och höstkläder samt skor för pojkar i åldern 12-18 år. Cyklar tas också tacksamt emot.
Kontakta boendet för att komma överens om när det passar att komma förbi med det du vill skänka.

Om du kan bidra med din tid eller har idéer kring aktiviteter, kontakta gärna Elin.

Kontakt
Enhetschef Gnesta ungdomsboende
Elin Insulander Hjelm
Skicka e-post till Elin här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Telefon: 0158 - 275 637

Bli god man/förvaltare

Många människor har svårt att klara sig själva och behöver därför en annan människas stöd och hjälp, till exempel av en god man eller förvaltare. Även ensamkommande barn ska ha en god man. Syftet med tillsynen är att se till att de som inte själva kan sköta sin ekonomi eller kontakta olika myndigheter får hjälp med detta. Det är överförmyndarkontoret i boendekommunen som tillsätter god man/förvaltare.

Kontakt

Överförmyndarkontoret finns i Gnesta
Skicka e-post till överförmyndarkontoret här!
Telefon: 0158 - 275 193
Telefontid klockan 10.00 - 12.00 måndag till torsdag

Läs mer här om att vara god man/förvaltare!öppnas i nytt fönster

 

Bli språkvän!

Att vara flyktingguide/språkvän innebär att hjälpa nyanlända, dvs personer som fått uppehållstillstånd och är bosatta i Gnesta kommun att lära känna Sverige och träna svenska språket.

Kontakt

Integrationsstrateg Lotta Blomgren
Skicka e-post till Lotta Blomgren här
Telefon: 0158-275 527

Läs mer här om att vara språkvän/flyktingguide.öppnas i nytt fönster

 


Frivilliga organisationer

Du kan även vända dig till de frivilliga hjälporganisationerna, som till exempel Röda korset eller någon av kyrkorna i Gnesta kommun.

Daga Församling i Stjärnhov
Vill du vara volontär och komma i kontakt med de nya församlingsborna?
Välkommen att höra av dig till komminister Elisabeth Volden på telefon 0158-200 23.        

Frustuna Församling i Gnesta
Vill du vara volontär eller hjälpa till på annat sätt kan du kontakta Micke Sandin på telefon 076-104 65 12.

Röda Korset Gnestakretsen
Röda Korset bedriver hjälpverksamhet på olika sätt, t ex genom butiken Kupan på Torggatan i Gnesta. Vill du arbeta som volontär eller har frågor om klädinsamling med mera, kontakta ordförande Elisabeth Gustavsson på telefon 070-250 14 92 eller ansvarig för Kupan, Alf From på telefon 070-56 35 176.

Senast publicerad 2017-10-16