God man, förvaltare och förmyndare

En god man, förvaltare eller förmyndare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Du som är i behov av en god man kan läsa mer på Flens kommuns hemsida, se relaterad infomation.