Socialjour - akut hjälp

Om en akut situation uppstår utanför kontorstid som på kvällen, natten eller under helgen kontaktar du socialjouren via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Socialjouren i Gnesta kommun arbetar bland annat med:

  • barn och ungdomar som far illa
  • insatser för våldsutsatta kvinnor och män med råd och stöd samt skyddade boenden
  • akut behov av logi
  • akut ekonomiskt stöd
  • insatser för missbrukare samt rådgivning både till missbrukare och anhöriga
  • råd och stöd vid akut oro kring barn och ungdomar.

Senast publicerad 2018-10-11