Socialjour

Efter kontorstid, det vill säga kvällar och helger, kan du vända dig till socialjouren när det gäller akuta, sociala problem som inte kan vänta till nästkommande vardag. I Gnesta är det ordförande eller dess ersättare i vuxen- och omsorgsnämnden som har socialjour.

Socialjouren kontaktas via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Senast publicerad 2017-03-15