En äldre människas händer

Stöd att få

Människor i alla åldrar och i olika faser i livet kan ibland behöva stöd och hjälp i olika situationer. Här samlar vi flera av de stödfunktioner som finns i kommunen.

Mer specifik information till dig som är äldre, funktionsnedsatt eller barn/ungdom/familj finns på de respektive huvudsidorna under menyn Stöd & omsorg. Där hittar du även mer information om ekonomiskt stöd, missbruk och beroende, hur du ansöker om olika insatser samt hur du går tillväga om du själv vill göra en insats genom att ta dig an ett meningsfullt uppdrag.