Anhörigstöd

Att vara ett extra stöd till någon som behöver din hjälp för att klara av vardagen kan ställa stora krav på din ork, tid och kunskap. Kommunens anhörigstöd har information, rådgivning och träffar som kan underlätta livssituationen för både dig och den du stödjer.

En underlättad livssituation leder också till en ökad livskvalitet vilket i sin tur bidrar till att förbättra folkhälsan. Att stötta dig som anhörig i ditt arbete att stödja någon annan, är en viktig del i Gnesta kommunes arbete.

Det här kan vi på anhörigstöd erbjuda dig:

  • Information om möjligheter till hjälp och stöd från kommun och landsting
  • Rådgivning och personligt stöd
  • Någon att tala med
  • Hembesök efter önskemål
  • Möjlighet att delta i anhöriggrupp där du får möta andra i liknande situation
  • Anhörigträffar
  • Anhörigcafé

För mer information om det anhörigstöd som kommunen erbjuder, vänligen kontakta anhörigkonsulent Elisabeth Gustavsson. Du hittar hennes kontaktinformation längst ner på sidan.

Öppen föreläsning om demens 23 oktober

Tisdagen den 23 oktober bjuder kommunens anhörigstöd in till en öppen föreläsning om demens, med demenssamordnare och Silviasyster Viktoria Axzell. Vad innebär det att drabbas av en demenssjukdom? Välkommen att lyssna och ställa frågor till Viktoria inom området demens.
Viktoria Axzell har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom demensvården, bland annat från Silviahemmet som är ledande inom utbildning av vårdare och handledare inom demensvård. Nu finns Viktoria på plats i Gnesta för att stötta, utbilda och vägleda inom demens.
Plats: Powerhuset, Dagagatan 22, Gnesta
Tid: Klockan 18.00-20.00 - ingen föranmälan!

Samtalsgrupper

Under 2018 anordnas träffar där du som anhörig kan vara med i en samtalsgrupp och få prata med andra som är i samma situation som du. Tiderna för höstens träffar är inte spikade än. Kontakta anhörigkonsulenten om du vill veta mer om samtalsgrupperna.

Anhörig till person med funktionsnedsättning

Är du anhörig till en person med funktionsnedsättning? I så fall finns flera insatser att ansöka om som syftar till att underlätta tillvaron både för dig och för den du är anhörig till.

  • Avlösarservice i det egna hemmet. Innebär att en avlösare kommer hem till er och tillfälligt tar över omvårdnaden av personen med funktionsnedsättning, så att du som anhörig lättare ska kunna uträtta ärenden utanför hemmet, vila upp dig eller resa bort.

  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Är till för barn, ungdomar och vuxna som har en funktionsnedsättning och som bor tillsammans med den egna familjen eller i familjehem. Insatsen innebär att personen under en kortare tid vistas på ett korttidshem, i en korttidsfamilj eller på ett läger för att själv få miljöombyte och/eller så att familjen får avlastning.

För att beviljas dessa insatser behövs ett myndighetsbeslut. På sidan Ansök om insatser finns mer information kring hur du går till väga för att ansöka.

Anhörigvårdarkort

För dig som vårdar eller hjälper en närstående ges möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort. Kortet är tänkt som en trygghet då det tydliggör vem du är som anhörig och att du har en närstående som är behov av din hjälp för att klara sin vardag. I händelse av att du som anhörigvårdare råkar ut för en olyckshändelse finns information på kortet om vem som mer kan ansvara över den närstående.

Anhörigkonsulenten hjälper dig som anhörigvårdare att upprätta ett kort med nödvändig information.

Senast publicerad 2018-10-17