Samtalsgrupper och anhörigkafé

Anhörigstödet erbjuder samtalsgrupper, anhörigkaféer och ordnar löpande föreläsningar. Den här sidan uppdateras kontinuerligt med det vi erbjuder just nu.

Träffar för föräldrar till barn med NPF

Vi erbjuder anhörigträffar för dig som är förälder till barn eller ungdomar upp till 21 år med ADHD, autism eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Ingen diagnos krävs. Kom och samtala med andra i liknande situation, byt erfarenheter och få råd och stöd.

När: Vi har 1-2 träffar per månad, klockan 18-19.30.
Var: Träffpunkten, Torggatan 16 B, Gnesta.
Ledare: Jessica Lorenzen, anhörigkonsulent i Gnesta kommun. 
Information och anmälan: För nästa träff och anmälan mejla till anhörigkonsulent Jessica Lorenzen på anhorigstod@gnesta.se.

Samtalsgrupp för anhöriga till demenssjuka

Samtalsgruppen leds av demenssamordare Viktoria Axzell och anhörigkonsulent Jessica Lorenzen. Det är en sluten grupp som träffas var tredje fredag, på Träffpunkten i Gnesta. Vid intresse för att delta, vänligen kontakta Viktoria Axzell på telefon 0158 275924 eller mejl viktoria.axzell@gnesta.se

Anhörigkafé

Anhörigkafét är en mötesplats där du som är anhörig får möjlighet att träffa andra i liknande situation, knyta nya kontakter och byta erfarenheter. Programmet planeras utifrån deltagarnas behov och önskemål.

Anhörigkafét leds av Jessica Lorenzen, anhörigkonsulent i Gnesta kommun. Det är drop-in och du är välkommen att delta en eller flera gånger. Vi bjuder på fika.

Anhörigkafé i Gnesta

Dag: Vi ses första tisdagen i varje månad
Tid: Klockan 14-15.30
Plats: Träffpunkten, Torggatan 16b i Gnesta

Digital samtalsgrupp för vuxensyskon

Är du syskon till någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning? Då är du välkommen att anmäla dig till en digital samtalsgrupp. Samtalsgruppen leds av två anhörigkonsulenter från Anhörigkonsulenter i nationellt nätverk för Vuxensyskon med stöd av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, se relaterad information.

Digital samtalsgrupp för anhöriga

Projektet Inflytande i rättspsykiatrin har digitala samtalsgrupper där du som anhörig får dela erfarenheter med andra anhöriga. Träffarnas innehåll utgår inte från någon särskild psykiatrisk diagnos, enda kravet är att din närstående är eller har varit inom rättspsykiatrin. Gruppen ses digitalt på måndagar kl 17-19.30. Se relaterad information.

Enskilda samtal

Vi erbjuder även enskilda stödsamtal till dig som anhörig. Du är välkommen att höra av dig till Jessica Lorenzen, anhörigkonsulent i Gnesta kommun, på: anhorigstod@gnesta.se eller telefon 0158-275 645