Riksfärdtjänst för jul och nyår 2022

Du som vill resa utanför länet under jul och nyår med riksfärdtjänst, måste ansöka om din resa i god tid.

Riksfärdtjänstresa under perioden 23 december till och med 3 januari, måste ansökas om hos kommunen senast den 12 november 2022. Detta för att våra handläggare ska hinna med att handlägga alla ärenden samtidigt som riksfärdtjänsten behöver ha tid för att planera alla resor.

Ansökan

Du ansöker enklast via vår e-tjänst eller via ansökningsblanketter, se relaterad information. Du kan också kontakta eller besöka servicecenter för att få hjälp med att skriva ut blanketterna, se kontakt.

Vanlig färdtjänst under storhelgerna

För att Sörmlandstrafiken på bästa sätt ska kunna planera resor för färdtjänst inom länet är det också viktigt att du beställer din resa i god tid.

Färdtjänstresor inom länet bokas via beställningscentralen, se kontakt.