Frivilligverksamhet

Frivilligverksamheten samlar personer som gör ideella insatser. De frivilliga leder aktiviteter, gör hembesök, fungerar som promenadvän och hjälper till vid olika trivselträffar.

Ett nytt samarbete har också inletts mellan Gnesta kommun och seniorföreningarna PRO och SPF kring den nya mötesplatsen Powerhuset. Där är tanken att ytterligare aktivteter ska ske framöver.

Att arbeta ideellt med andra människor ger glädje till både mottagare och givare. Insatserna blir en guldkant i tillvaron för en medmänniska och en hjälp att bryta någons ensamhet eller isolering.

Ny frivilligorganisation bildas

Då Socialförvaltningen i Gnesta kommun har ett uppdrag att utveckla samarbetet med ideella föreningar och frivilliga, pågår just nu arbetet med att bilda en ny frivilligorganisation. Syftet med frivilligorganisationen är att få utökade möjligheter att ytterligare förebygga den ofrivilliga ensamheten och öka välmåendet hos kommunens invånare.

Vill du ta dig an ett frivilliguppdrag?

För att bli en del av Gnesta kommuns frivilligverksamhet behöver du inte tillhöra någon förening eller organisation. Som tack för dina insatser får du tillgång till en återhämtningsstol med uppfriskande massage, ett ljusrum som motverkar brist på energi och du får även delta i inspirationsaktiviteter. Vi ger dig en trygg introduktion som ger dig en stabil grund att stå på i ditt uppdrag.

Är du intresserad av ett frivilliguppdrag, vänligen kontakta kommunens frivilligsamordnare enligt kontaktuppgifterna nedan.

Mer information

I socialförvaltningens eget nyhetsbrev Socialnytt (som tidigare gick under namnet Vuxen & Omsorgsnytt), finns flera reportage gjorda om just frivilligverksamheten. Där kan du läsa mer om arbetet samt hur det är att ställa upp som frivillig, eller hur det är att faktiskt få hjälp av en frivillig för att få en ökad social samvaro. Se relaterad info här nedan.