Sittgympa utanför Träffpunktens lokaler i Gnesta

Frivilligverksamhet

Frivilligverksamheten samlar personer som gör ideella insatser. De frivilliga leder aktiviteter, gör hembesök, fungerar som promenadvän och hjälper till vid olika trivselträffar.

Att arbeta ideellt med andra människor ger glädje till både mottagare och givare. Insatserna blir en guldkant i tillvaron för en medmänniska och en hjälp att bryta någons ensamhet eller isolering.

Vill du ta dig an ett frivilliguppdrag?

För att bli en del av Gnesta kommuns frivilligverksamhet behöver du inte tillhöra någon förening eller organisation. Vi ger dig en trygg introduktion som ger dig en stabil grund att stå på i ditt uppdrag.

Som tack för dina insatser får du tillgång till en återhämtningsstol med uppfriskande massage, ett ljusrum som motverkar brist på energi och du får även delta i inspirationsaktiviteter.

Är du intresserad av ett frivilliguppdrag, vänligen kontakta kommunens frivilligsamordnare. Se kontakt.

Aldrig ensam i Gnesta

Socialförvaltningen samarbetar även med seniorföreningarna PRO och SPF kring projektet Aldrig ensam i Gnesta. Syftet är att få utökade möjligheter att ytterligare förebygga den ofrivilliga ensamheten och öka välmåendet hos kommunens invånare, framför allt hos målgruppen seniorer. Samarbetet utgår från mötesplatsen Powerhuset, där både Gnesta kommun, PRO och SPF Seniorerna finns representerade och där flera gemensamma aktiviteter arrangeras.