Ekonomiskt bistånd

Alla som vistas i kommunen och som inte på något annat sätt kan försörja sig, exempelvis genom egna inkomster eller tillgångar, kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Stödet är behovsprövat och utbetalas av socialtjänsten.

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Om det händer er kan ni ansöka om stöd från socialtjänsten. Ni kan då beviljas ekonomiskt bistånd och ska täcka det mest nödvändiga. Alla beslut om ni har rätt till ekonomiskt bistånd styrs av socialtjänstlagens skäliga levnadsnivå.

Om du lever ensam, ansöker du för dig själv. Om ni är sambo, gifta eller partners, ska ni ansöka gemensamt som ett hushåll. Om du eller ni har barn som är under 18 år eller går på gymnasiet och är upp till 21 år, räknas barnen med i hushållet.

Om du har något av följande, kan det innebära att du redan har en rimlig (skälig) levnadsnivå och därför inte kan få ekonomiskt bistånd:

 • lön, a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning, pension eller aktivitetsstöd, studiebidrag.
 • sparade pengar eller försäljning av tillgångar som aktier eller fonder, bil, bostadsrätt och hus, både i Sverige och utomlands.
 • inkomster som make/maka/partner/sambo har

Om du är arbetssökande, ska du också ha sökt jobb och/eller registrerat dig hos Arbetsförmedlingen.

Övrig information

Alla dina inkomster och tillgångar ska redovisas vid ansökan och i de flesta fall räknas dessa av från ditt ekonomiska bistånd. Du ska meddela om förändringar sker i ekonomin eller i dina personliga förhållanden då det kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd. Exempel på sådana är familjeförändringar, bostadsbyte, utlandsvistelser samt sjukhus- och institutionsvistelser.

Om du lämnar felaktiga uppgifter eller undanhåller uppgifter i din ansökan kan du bli återbetalningsskyldig. Om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter till Socialtjänsten betraktas det som ett bidragsbrott och kommer att leda till en polisanmälan.

Mer information om ekonomiskt bistånd hittar du i Socialstyrelsens allmänna råd. Se Relaterad info.

Vad händer när du har ansökt?

Vid besöket kommer du och en socialsekreterare att gå igenom ansökningsblanketten och de handlingar du lämnar in. Ni kommer även att tillsammans planera din väg till egen försörjning. För att veta om du kan få ekonomiskt bistånd gör socialsekreteraren en utredning där information kring din ekonomi samlas in. Därefter görs en behovsprövning.

När utredningen är färdig skickas den till dig tillsammans med beslut. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Mer information om hur du överklagar får du med beslutet. Du har alltid möjlighet att ansöka vid ett senare tillfälle.

Riksnormen

Riksnormen, som fastställs av Riksdagen, avgör nivån gällande försörjningsstödet. 

Riksnormen ska täcka kostnader för:

 • mat
 • kläder
 • lek & fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • hälsa & hygien
 • telefonräkningar
 • TV-licens
 • dagstidning
 • förbrukningsvaror som till exempel tvättmedel och hushållspapper

Utöver riksnormen kan ni beviljas ekonomiskt bistånd till bland annat:

 • hyra
 • el
 • fackföreningsavgift
 • sjukvård
 • medicin (inom högkostnadsskyddet)
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • avgift för barnomsorg

Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Du hittar länken till Socialstyrelsen under Relaterad info.