Missbruk och beroende

Socialtjänsten ansvarar för att förebygga och minska konsekvenserna av missbruk och beroende genom förebyggande insatser.

Hos socialtjänsten finns möjlighet att få stöd när du önskar förändra en situation med högkonsumtion, missbruk eller beroende av tabletter, alkohol, andra droger eller spel om pengar.

Är du nära anhörig till en person med dessa problem är du också välkommen att söka stöd. Du kan alltid vara anonym om du vill och du registreras inte i några register. Är du orolig för en anhörig eller bekant, så kan du göra en anmälan till socialtjänsten, mer information kring detta finns under Relaterad info.

Behandling eller placering

Behöver du en längre behandling eller placering så måste du ansöka om detta till socialtjänsten. Socialtjänsten utreder enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vid en ansökan till socialtjänsten registreras du i dokumentationssystemet för att vi måste kunna utreda och följa upp besluten.

Om din ansökan avslås kan du överklaga beslutet. Mer information finns under Relaterad info.

Råd & stöd

Råd & stöd är en öppen mottagning dit kan du vända dig när du har frågor kring missbruk eller behöver någon att prata med om din livssituation.

Då mottagningen är en öppen insats finns alltid rätt till anonymitet och besöken registreras aldrig. Personalen har tystnadsplikt och besöken är alltid kostnadsfria.