Exteriörbild av Powerhuset i Gnesta

Powerhuset

Powerhuset är en mötesplats i centrala Gnesta för dig som är senior eller anhörig. Här finns både Gnesta kommun, PRO och SPF Seniorerna representerade.

I den kommunala fastigheten kallad Powerhuset på Dagagatan 22 i Gnesta, startade under 2018 ett samarbete mellan Gnesta kommun, PRO (Pensionärernas Riksorganisation) och SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund). Aldrig ensam i Gnesta är ledorden som ligger till grund för samarbetet. Syftet är att bryta den ofrivilliga ensamheten, höja sysselsättningen, öka välmåendet och förbättra den sociala samvaron hos Gnestas invånare, framför allt hos målgruppen seniorer. Med ett stort, gemensamt och tillgänglighetsanpassat hus är förhoppningen att kunna erbjuda fler aktiviteter som också får fler deltagare.

PRO och SPF har båda sina kanslier på Powerhuset.

Powerhuset välkomnar alla, även om man inte är medlem i någon av pensionärsföreningarna. Kom in och ta en fika, spela kort eller bara prata av dig. Här erbjuds även aktiviteter, studiecirklar, föreläsningar och träffar via både pensionärsföreningarna samt via kommunens anhörigstöd och frivilligverksamhet. Utbudet av aktiviteter kommer att utvecklas allt eftersom.