Ny i Sverige

Som ny i ett land behöver man ofta stöd och hjälp med många saker, bland annat vart man ska vända sig med olika frågor beroende på varför man kommit till landet. På dessa sidor ger vi vägledning. Här finns också information till kommuninnevånare som vill hjälpa.

Information på lättläst svenska. Länk till annan webbplats.

Gnesta kommun har ett organiserat mottagande av personer som fått uppehållstillstånd och anvisas till kommunen av Migrationsverket. Kommunen är skyldig att ordna bostad samt erbjuda samhällsorientering till dessa personer.

I Gnesta kommun finns en integrationssamordnare som ger stöd och vägledning till nyanlända vuxna och familjer med barn som flyttat till Gnesta efter att de fått uppehållstillstånd i Sverige. 

Har du invandrat till Sverige och Gnesta kommun exempelvis för att arbeta eller studera kan integrationssamordnaren hjälpa till med vissa frågor. Du kan också vända dig till Medborgarkontoret.

För ensamkommande barn och unga ansvarar Individ- och familjeomsorgen.