Samhällsorientering för nyanlända

Varje kommun är skyldig att erbjuda samhällsorientering för nyanlända i etableringsprogrammet samt vissa övriga nyanlända.

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta och påskynda de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.

Utbildning om Sverige

Samhällsorienteringen bedrivs på individens eget modersmål där individen får 60 timmars utbildning om Sverige och hur samhället fungerar. Kursen är obligatorisk för personer i etableringsprogrammet men frivillig för övriga. Det är dock en bra möjlighet att få lära sig mycket om hur det fungerar att leva i Sverige och vilka rättigheter och skyldigheter man har.  

Målgrupp är folkbokförda personer i kommunen som:

  • omfattas av etableringslagen
  • är anhörig till ovanstående men som inte omfattas av lagen om etableringsinsatser
  • har fått arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, så kallat EU-blåkort
  • är familjemedlem till person med så kallat EU-blåkort.

Personer som tas emot i kommunen med anvisning från Migrationsverket anmäls i samband med inskrivning på Arbetsförmedlingen. Övriga måste själva kontakta kommunens integrationssamordnare om man önskar samhällsorientering.