Stöd till nyanlända

Gnesta kommun har ett organiserat mottagande av personer som fått uppehållstillstånd och anvisas till kommunen av Migrationsverket. Kommunen är skyldig att ordna bostad samt erbjuda samhällsorientering till dessa personer.

Migrationsverket anvisar nyanlända flyktingar till alla Sveriges kommuner utifrån fastställda kommuntal. Gnesta kommun ska under 2018 ta emot 17 personer.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för etablering av nyanlända och i viss mån anhöriga till dessa. Det vill säga att ta reda på vad individen har för tidigare erfarenhet och stödja och matcha till utbildning och arbete. Etableringsperioden pågår i två år och består av en rad insatser som ska underlätta för den nyanlända att ta del av det svenska arbets- och samhällslivet.

Kommunen har ansvar för bosättning, svenskundervisning och samhällsinformation på modersmål för vuxna, förskola och skola för barn och ungdomar samt har ett visst ansvar för personer över 65 år. Kommunen ordnar också olika aktiviteter som till exempel språkvänsverksamhet, språkcaféer, läxhjälp och annat. Ofta i samarbete med föreningar, Röda Korset, studieförbund och privatpersoner.  

En nyanländ person som anvisas till kommunen via Migrationsverket får hjälp med en första kontakt med Arbetsförmedlingen. Den som kommer som anhörig eller bosätter sig på egen hand måste själv söka upp Arbetsförmedlingen eller kommunens integrationssamordnare. Kommunen ansvarar inte för att ordna bostad åt andra än de som anvisas.