Socialjour - akut hjälp

Behöver du akut hjälp finns socialberedskap i Gnesta och en länsgemensam socialjour. Dit kan du som invånare vända dig med akuta frågor om exempelvis barn som far illa, våld i nära relationer, skyddsåtgärder och akut behov av ekonomiskt stöd.

Tillsammans svarar socialberedskap vardag och socialjouren på akuta frågor dygnet runt, alla årets dagar. För att komma i kontakt med socialjouren, se Kontakt.

Socialberedskap vardag

Socialberedskap vardag bemannas av socialsekreterare och har öppet dagtid, alla helgfria vardagar mellan klockan 08.00-16.00. De tar emot akuta frågor som orosanmälning för barn, orosanmälning för vuxna personer som har missbruk, personer som upplever våld i nära relation och vill söka stöd och skydd samt ekonomisk nödprövning. När socialberedskap är stängt så går det istället att få kontakt med socialjouren.

För att komma i kontakt med socialberedskap kontaktar du kommunens servicecenter, se Kontakt.

Länsgemensam socialjour

Den länsgemensamma socialjouren i Sörmland bemannas av socialsekreterare och handhar endast akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag. På kvällar och helger prioriteras barnärenden samt skyddsbehövande som upplever våld i nära relation. Socialjouren är tillgänglig efter kontorstid mån-fre kl. 16.00-08.00 samt helger och röda dagar. 

Södermanlands länsgemensamma socialjour nås via SOS Alarm på telefonnummer 112, där man ber att få bli kopplad till Södermanlands gemensamma socialjour.

Icke akuta frågor

Har du icke akuta frågor kan du kontakta kommunens servicecenter. Kommunvägledaren på servicecenter kan koppla dig till en handläggare på socialtjänsten.