Ledsagarservice

Bor du hemma och behöver hjälp att besöka läkare, tandläkare, konserter, teater, badhus eller dylikt. Då kan du beviljas ledsagarservice.

Ansökan

På sidan Ansök om insatser kan du läsa mer om hur du går tillväga för att söka insatsen. Se länk nedan.

Avgift för ledsagarservice tas ut efter kommunens taxa.