Stöd till arbete

Människor kan av olika skäl stå utanför arbetsmarknaden. Gnesta kommun har möjlighet att erbjuda meningsfull sysselsättning och kompetenshöjande insatser till den som är arbetssökande.

Gnesta kommun erbjuder vägledning, utbildning och stöd för att motverka arbetslöshet och stötta de som står utanför arbetsmarknaden. Målgruppen är personer i Gnesta kommun som är i behov av stöd och service för att komma in i studier eller ut på arbetsmarknaden.

Insatserna sker genom samarbete mellan arbetssökande, kommunen, myndigheter och arbetsgivare. Aktuella aktiviteter är till exempel hjälp med jobbansökningar, kontakter med studie- och yrkesvägledare, praktikplatser och studiebesök.

Mötesplatsen Gnesta öppnar igen

På grund av coronapandemin har Mötesplatsen Gnesta varit stängd en längre tid. Nu öppnas verksamheten upp igen, dock endast för bokade besök. Besök för bokade möten eller samtal sker torsdagar 09.00-12.00 och fredagar 09.00-15.00 på Åsgatan 13 i Gnesta, ingång 6.

Till Mötesplatsen Gnesta kan du komma för att få hjälp med att till exempel söka jobb, skriva CV eller söka studier. Du kan få lära dig mer om anställning och vägen till anställning. Det kan till exempel handla om arbetsrätt och lagar eller vad du ska tänka på när du söker jobb eller ska gå på arbetsintervju.

Boka tid för besök

För att boka tid för ett besök på Mötesplatsen kontaktar du arbetsvägledare, arbetsmarknadssamordnare eller arbetshandledare från Gnesta kommun. Se Kontaktuppgifter.

Mötesplatsen Gnesta är en drog- & djurfri plats.