Stöd vid självmordstankar

Här kan du läsa om hur du kan hjälpa någon som mår dåligt och har tankar på att ta sitt liv. Du kan också få råd om vart du kan vända dig om du själv har tankar på självmord.

Om någon hotar att ta sitt liv, ring 112! SOS-operatören ser till att hjälp kommer till platsen. Har du eller någon du känner tankar om att ta sitt liv? Det finns alltid hjälp att få.

Varför tänker någon på självmord?

En människa som tänker på självmord känner sig ofta isolerad och ensam och kan uppleva att inget och ingen kan hjälpa eller förstå hens psykiska smärta. De starkaste riskfaktorer för självmord är tidigare självmordsförsök och psykisk sjukdom. Ytterligare exempel på riskfaktorer är:

 • Förlust av en närstående, en relation, av arbete, status, pengar.
 • En större besvikelse, misslyckad examen eller tentamen, utebliven befordran, mobbning, kränkning.
 • Sjukdom som depression, psykoser, allvarliga kroppsliga sjukdomar, missbruk.

Hur kan du hjälpa någon med självmordstankar?

Misstänker du att någon i din närhet funderar på att ta sitt liv? Våga fråga och prata med personen! Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord.

Första hjälpen till psykisk hälsa:

 • Bedöm situationen, ta kontakt
 • Lyssna öppet och fördomsfritt
 • Erbjud stöd och information
 • Uppmuntra personen att söka professionell hjälp
 • Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser

Har du tankar om självmord?

Om du har självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv. Våga ta hjälp. Prata med någon du har förtroende för, ring en stödlinje eller sök vård. Självmordstankar är vanligt, och ingenting att skämmas över. Du är inte ensam. Det finns hjälp att få.

Några av numren du kan ringa finns här:

 • 1177 vårdguiden
 • 90 101 Självmordslinjen
 • 020-85 20 00 Äldrelinjen
 • 116 111 BRIS

Har du en närstående som tagit sitt liv?

Är du närstående till en person som tagit sitt liv kan det vara en lättnad och hjälp att prata med en utomstående, professionell person eller någon som delar samma erfarenhet. Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd, SPES, är en organisation där du som förlorat någon i självmord är välkommen att delta i fysiska samtalsträffar och andra aktiviteter.

Hur arbetar Gnesta kommun med att förebygga självmord?

 • Vi samverkar med Region Sörmland i ett arbete om suicidprevention, där det ingår att ta fram en handlingsplan för suicidprevention.
 • Vi utbildar medarbetare om psykisk ohälsa och suicidprevention.
 • Vi motverkar ofrivillig ensamhet bland äldre genom arbetet med aktiviteterna på Träffpunkten och frivilligsamordning. Vi samarbetar också med Powerhuset och pensionärsorganisationerna PRO Gnesta, PRO Stjärnhov och SPF Seniorerna Gnestabygden under parollen Aldrig Ensam i Gnesta.
 • Vi gör insatser för att stärka den psykiska hälsan bland barn och unga.

Myter om självmord

Faran med myter och vanföreställningar är att de hindrar oss från att handla på ett riktigt sätt. Kring självmord är myterna och vanföreställningarna dessutom många. Här är några exempel:

 1. Självmord grundar sig ofta på rationella tankar om livets värde De flesta självmordshandlingar inträffar under inflytande av psykiska störningar eller missbruk. Det visar majoriteten av de uppföljningar som gjorts efter självmord. Många självmordsförsök är dessutom impulshandlingar och sker innan den drabbade hunnit tänka igenom situationen.
 2. Det går aldrig att hindra en person som har bestämt sig
  Mellan 85 och 90 procent av dem som gjort allvarliga självmordsförsök avlider inte av självmord senare i livet. Även de mest allvarliga självmordstankar kommer och går. Många av dem som överlevt ett självmordsförsök frågar sig efteråt: "Hur kunde jag tänka så?" Det är lätt att underskatta människors livsvilja. För även om det kan vara lätt att ta livet av sig - rent tekniskt - så är det psykologiskt svårt.
 3. De som talar om självmord gör det inte
  De flesta som begår självmord har tidigare pratat om det. Däremot är det inte alltid som omgivningen har fångat upp budskapet. De som antyder självmordsplaner tror nämligen ofta att de är tydligare än vad de är.
 4. Självmord inträffar plötsligt utan förvarning
  De flesta självmord har en lång förhistoria. Självmordsprocessen kan pågå i flera år och inleds med självmordstankar som blir allvarliga och leder till självmordsförsök. I vissa fall avslutas processen med ett fullbordat självmord. Den långdragna processen gör att det är möjligt att finna åtgärder för att bryta den.
 5. Samtal om självmord kan "väcka den björn som sover"
  Att tala om självmord innebär inte att en "sätter griller i huvudet" på människor. Däremot kan det få till följd att slumrande självmordstankar kommer upp till ytan, vilket kan vara bra. När tankarna blir medvetna, blir vi nämligen också medvetna om att vi behöver söka hjälp.
 6. Inte konstigt att självmorden ökar, så som samhället ser ut numera
  Den största självmordsökningen i Sverige inträffade under 1700- och slutet av 1800-talet. Viss ökning uppmättes också under 1950- och 1960-talen, men sedan mitten av 1970-talet har siffrorna börjat sjunka.

Källa: Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention, Karolinska insitutet