Vill du hjälpa barn, unga eller familjer?

Har du plats i ditt hem och hjärta? Som familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller särskilt förordnad vårdnadshavar kan du göra stor skillnad i barns liv.

Som vuxen kan du göra en insats på olika sätt med alltifrån att ha barn och ungdomar boende hos dig, periodvis eller permanent, eller hjälpa till med sociala aktiviteter. Stödet kan innebära att vara familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller särskilt förordnad vårdnadshavare.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att ett barn eller en ungdom bor hos er för en kortare eller längre tid, ibland med kort varsel. Ni ansvarar för att ge barnet/ungdomen en trygg och stabil miljö, med allt vad det innebär av tid, kärlek, regler, skolgång och liknande. Familjehemmet är ingen ersättning för den biologiska familjen utan fungerar som ett komplement till den.

En familj eller en ensamstående person kan bli ett familjehem, det finns inget krav att du/ni ska ha egna barn eller leva i ett par, men det är bra att ha erfarenhet av barn. Det som har betydelse är att ni som familj ger kärlek och har framtidstro. En stabil livssituation och ett socialt engagemang måste också finnas. Ett bra samarbete med barnets nätverk och med socialtjänsten är viktiga delar i uppdraget. 

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj – som en extra stödfamilj. För en del barn och ungdomar är det mycket värdefullt att regelbundet få besöka en annan familj, för att få uppmärksamhet, stimulans, eller för att få mer lugn och ro. Det blir även en avlastning för barnets förälder/föräldrar. Besöket sker oftast en helg per månad under en viss tid.

Kontaktperson

Som kontaktperson blir du ett extra stöd till en person som har beslut enligt LSS/SoL. Du ska fungera som en medmänniska och vän som stöttar i vardagen och tillsammans med personen bryta isoleringen, för att fritiden ska kännas mer meningsfull. Ni kan till exempel åka på idrottsevenemang, gå på bio, shoppa, fiska, träna eller bara träffas för en fika.

För att bli kontaktfamilj eller kontaktperson krävs att du har tid och engagemang, en trygg och stabil livssituation samt är social och intresserad av andra människors välmående. Du ska även ha fyllt 18 år.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Särskilt förordnad vårdnadshavare utses om båda föräldrarna inte kan, får eller har möjlighet att ta hand om sitt barn. Det kan ske på grund av allvarlig sjukdom eller frånvaro under lång tid, som exempelvis för ensamkommande flyktingbarn.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du ett juridiskt ansvar och följer upp att barnet får sina rättigheter tillgodosedda i vardagen. Det handlar till exempel om att få boende och skola att fungera, och att sköta kontakter med myndigheter och hälsovård. Du ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess att barnet fyller 18 år, vilket innebär att vägleda, motivera och värna om de behov som finns. Du ansvarar inte själv för den dagliga omsorgen och har ingen försörjningsplikt.

För att utses till särskild förordnad vårdnadshavare ska du vara myndig och lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. 

Utredning görs inför alla uppdrag

Innan du godkänns för uppdrag via socialtjänsten görs en utredning, oavsett vilken sorts insats det gäller. Utredningen görs av omsorg om de barn, ungdomar och vuxna som ska stödjas, så att den som blir beviljad en insats ska kunna lita på att rätt personer väljs ut. När du utför ett uppdrag som familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj får du ersättning i form av arvode samt omkostnadsersättning som baseras på rekommendationer av SKL (Sveriges kommuner och landsting). Som särskilt förordnad vårdnadshavare erhåller du ersättning för ditt uppdrag.

Anmäl intresse

Är du intresserad av att ta dig an ett av dessa meningsfulla uppdrag - vänligen kontakta socialkontoret enligt kontaktuppgifterna nedan.