Perustietoa Gnestan kunnasta

Perustietoa Gnestan kunnasta:
Kerromme seuraavassa lyhyesti Gnestan kunnan toiminnasta ja siitä, mitä apua kunnalta on mahdollisuus saada.

Jos olet muuttanut Ruotsiin hiljattain

Maahanmuuttajat saattavat tarvita apua eri tilanteissa. Kunnalta saa tietoa muun muassa kouluista, sairaanhoidosta ja lasten päivähoidosta. Kunta järjestää myös ruotsin opetusta ja antaa neuvoja työnhakijoille. Maahanmuuttajien auttaminen on tärkeää kunnalle.
 
Haluatko kysyä jotakin? Kunnan perehdyttämistoiminnan koordinaattori Maria Johanssonille voi esittää kysymyksiä ruotsiksi. Hänen puhelinnumeronsa on 0158 – 275 470.

Oikeus tulkkiin

Ellet puhu tai ymmärrä ruotsia, sinulla on oikeus tulkkausapuun. Tulkki voidaan järjestää myös henkilöille, joilla on vaikea kuulo- tai puhevamma. Tulkin apu on maksutonta.

Kerromme myös muun muassa esikoulun, koulun ja kirjaston toiminnasta. Kerromme lisäksi jätteiden lajittelua ja kunnallista vesihuoltoa koskevista määräyksistä. Kunnan puhelinnumerot ja osoitteet käyvät myös ilmi täältä.

Halutessasi lukea lisää jostakin aiheesta voit napsauttaa vasemmassa laidassa olevia sanoja.​